BETH YW AWTISTIAETH?

Yma o fewn y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, rydym yn credu, os yr hoffech wybod sut beth yw bod yn awtistig, dylech ofyn i berson awtistig.

Dyna’r rheswm dros greu’r ffilm hwn, ar y cyd gyda phobl awtistig, wrth i ni ymgeisio i ymateb i lais pob awtistig yng Nghymru, eu teuluoedd/gofalwyr, ynghyd â gweithwyr proffesiynol.


Ar gyfer pwy mae’r ffilm?

Dyluniwyd y ffilm i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth.

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi gweithio i gadw eu hadnoddau a’u hiaith yn ddiweddar ac yn gyfredol er mwyn adlewyrchu beth y dymuna pobl awtistig i bobl sy’n gyffredin yn niwrolegol ddeall am awtistiaeth, ac mae diweddaru’r cynllun hwn yn un enghraifft o hyn.

Am beth mae’r ffilm yn sôn?

Mae’r ffilm yn dilyn tri unigolyn awtistig - Amara Tamblyn, Rhiannon Lloyd-Williams ac Osian Harries - wrth iddynt archwilio beth mae eu hawtistiaeth yn ei olygu iddynt hwy, gan gynnwys: cyfathrebu cymdeithasol, patrymau ac arferion; profiad synhwyraidd; a sut i wella pethau.

Mae’r ffilm yn cynnwys llais proffesiynol y Seicolegydd ymgynghorol, Dr Elin Walker Jones hefyd.

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again