Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru

Mae pob grŵp ac apwyntiad wyneb i wyneb wedi'u canslo hyd nes y clywir yn wahanol.Mae pob cyswllt â chleientiaid dros y ffôn.Byddwn yn ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost rhwng 9.30am - 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.I gysylltu â'r gwasanaeth, ffoniwch 01267 283070  neu e-bostiwch westwalesias.hdd@wales.nhs.uk

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again