Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cwm Taf

Ni fydd llawer o apwyntiadau, ymweliadau, cyrsiau a gwasanaethau cymorth galw heibio yn gweithredu fel arfer. Byddwn yn cysylltu â'n holl ddefnyddwyr gwasanaeth i drafod eich cynllun gweithredu cyfredol a sut y byddwn yn eich cefnogi yn ystod yr amser hwn. Gall trefniadau newydd gynnwys newid eich apwyntiad i ymgynghoriad ffôn neu eich hysbysu oes angen i ni aildrefnu neu ohirio eich apwyntiad wyneb yn wyneb neu ymweliad.Byddwn yn parhau i ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau; 9.30am i 4pm dydd Gwener.I siarad â'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig neu os oes angen i chi aildrefnu eich apwyntiad, ffoniwch 01443 715044 neu e-bostiwch CTT_IAS@wales.nhs.uk


Wrth lenwi'r Ffurflen Atgyfeirio, mae Cwm Taf IAS hefyd yn gofyn am AQ50, EQ(40) a Holiadur Perthynas wedi'i chwblhau. Mae'r holl ddogfennau ar gael i'w lawrlwytho yma.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again