Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cwm Taf

Agorwyd ar y 5ed Mawrth 2018, mae’r gwasanaeth ar gael ac mae’r manylion cyswllt isod:

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cwm Taf

Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf Admin Block 1 Ysbyty Cwm Cynon, New Road, Aberpennar, Rhondda Cynon Taf  CF45 4BZ

CTT_IAS@wales.nhs.uk

01443 715044 

 

Wrth lenwi'r Ffurflen Atgyfeirio, mae Cwm Taf IAS hefyd yn gofyn am AQ50, EQ(40) a Holiadur Perthynas wedi'i chwblhau. Mae'r holl ddogfennau ar gael i'w lawrlwytho yma.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again