Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg

Yn dilyn cyngor gan GIG Cymru a Bwrdd Iechyd y Brifysgol mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig wedi gwneud newidiadau dros dro i'r gwasanaeth.
Mae pob grŵp ac apwyntiad wyneb i wyneb wedi'u canslo hyd nes y clywir yn wahanol.

Byddwn yn parhau i ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau; 9.30am i 4pm dydd Gwener.

I siarad â'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ffoniwch 07970 647820 neu e-bostiwch CAV.IAS@wales.nhs.uk


www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/integrated-autism-service

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again