Gwers Sgilti ac Addewid Disgybl

Mae ein gwers Sgilti yn dangos rhai o’r sialensiau a wynebir gan bobl ifanc ag ASA yn ystod diwrnod ysgol arferol i gyfoedion. Mae’r wers wedi’i chynllunio i symbylu trafodaeth a chynyddu dealltwriaeth. Edrychwch ar flog fideo Sgilti yma:

 

Cliciwch ar y ddolen hon i ymgeisio am eich Tystysgrif Ymwybodol o Awtistiaeth yma....

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again