Holiadur Cynllun Tai

Rhowch y manylion canlynol cyn cwblhau'r holiadur:

Llenwch bob blwch gorfodol

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Faint o bobl a amcangyfrifir i fod yn awtistig?

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae awtistiaeth yn fwy cyffredin mewn

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae awtistiaeth yn effeithio ar

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Os ydych yn mynd i fod yn hwyr i apwyntiad gydag unigolyn awtistig, dylech

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Gallwch helpu unigolyn ag awtistiaeth i’ch deall trwy

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Dyma'r hyn sy'n gyffredin o bosibl i unigolion awtistig

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Nid yw unigolion awtistig …

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae llai o ddychymyg, syniadau a chreadigrwydd yn golygu fod unigolion awtistig yn

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Wrth ysgrifennu llythyrau at unigolion awtistig, gall fod yn help i

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Efallai y bydd unigolion awtistig angen cefnogaeth ychwanegol i

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Os nad yw unigolyn awtistig yn edrych arnoch pan fyddwch yn siarad, y rheswm dros hyn yw

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae gennych denant gydag awtistiaeth yn cwyno am sŵn gan gymydog ond pan fyddwch yn mynd yno, ni allwch glywed unrhyw sŵn gormodol, mae hyn fwy na thebyg oherwydd:

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Mae unigolion awtistig yn ymdopi’n dda gyda

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Efallai y bydd unigolion awtistig yn cael trafferth yn deall

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Wrth roi cyfeiriadau neu gyfarwyddiadau i unigolyn awtistig, ni ddylech

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Gallwch helpu i ostwng pryder synhwyraidd wrth gwrdd ag unigolyn awtistig trwy

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Wrth gyfathrebu gydag unigolyn awtistig, dylech ddefnyddio

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae unigolyn awtistig yn gwneud ceisiadau niferus am apwyntiad cynnal a chadw ond mae’r dyn cynnal a chadw yn hwyr ac nid yw’r tenant yn agor y drws. Y rheswm mwyaf tebygol am hyn yw

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae unigolyn awtistig yn cael problemau gyda’u cymydog ac yn dod atoch i ofyn am gyngor. Wrth roi cyngor, dylech

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Gall unigolion awtistig dreulio llawer o amser yn ynysig yn y cartref oherwydd

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Tudalen o 6

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again