Proffil Disgybl

A wyt ti wedi cwblhau dy wers Sgilti?

Byddi’n gallu ymgeisio am dy dystysgrif Ymwybodol o Awtistiaeth yma. Dyweda wrthym ni beth yw dy enw, ysgol a pha ardal wyt ti’n byw ynddi gan gymryd ein haddewid awtistiaeth. Byddwn yn rhoi tystysgrif swyddogol i brofi dy fod yn Ymwybodol o Awtistiaeth!
Llenwch bob blwch gorfodol

Proffil Disgybl

Addewid ArchArwr Awtistiaeth

Cer ati i gymryd ein haddewid awtistiaeth os wyt ti’n cytuno gyda’r ymadroddion canlynol. Dewisa hwy trwy glicio arnynt

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again