Gwobr Dysgu gydag Awtistiaeth i Ysgolion Uwchradd

Mae’r Rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yn ffordd o godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am anghenion disgyblion awtistig trwy’r ysgol gyfan.  Gallwch chi gyflwyno cais am eich gwobr ysgol trwy lenwi’r ffurflen isod gan ofalu bod;

  • yr holl staff dysgu a chefnogi wedi cwblhau’r cynllun tystysgrif;
  • yr holl staff cefnogi eraill (gan gynnwys staff gweinyddu, arlwyo a llywodraethwyr) wedi cwblhau’r Cynllun ‘Ymwybodol o ASA’;
  • y rhan fwyaf o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4 wedi cyflawni’r wers Sgilti ac wedi arwyddo’r Siarter Ymwybodol o Awtistiaeth;
  • arferion wedi newid yn yr ysgol

Rydym yn gallu gwirio faint sydd wedi cwblhau’r cynlluniau yn eich lleoliad.  Os yw digon wedi gwneud hynny, byddwn ni’n cyhoeddi eich tystysgrif ac yn ychwanegu enw’r lleoliad at ein cronfa ddata.

 

I weld pa ysgolion sydd wedi cwblhau'r rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth, cliciwch YMA.

Dilysu: Teipiwch y gair MOP yn y blwch:

Thank you for completing Aware Schools application form.

Your application is currently being processed, once completed you will receive your Aware Schools certificate.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again