Cynllun 'Bod yn Fodlon Gweithio gydag Awtistiaeth’ ym maes adnoddau dynol

Rhowch y manylion canlynol cyn cwblhau'r holiadur:

Llenwch bob blwch gorfodol

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Gall cyflogi unigolion ag awtistiaeth fod yn fanteisiol i gyflogwyr

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae Awtistiaeth yn nodwedd a ddiogelir o fewn y Ddeddf Cydraddoldeb

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae amcangyfrifon yn awgrymu fod 1 ym mhob 100 o unigolion yn y DU ar y sbectrwm awtistig

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Nid yw unigolion ag awtistiaeth yn gallu cynnal cyflogaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Pan nad yw unigolyn ag awtistiaeth yn rhoi cyswllt llygad i chi, nid yw hyn yn golygu nad ydynt yn gwrando

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Gallwch ymgysylltu gydag unigolyn ag awtistiaeth trwy siarad am ffeithiau yn hytrach na chlebran cymdeithasol

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae cyfweliadau am swyddi yn rhoi unigolion ag awtistiaeth dan anfantais

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae unigolion ag awtistiaeth yn mwynhau cyfarfod â phobl newydd fel rhan o’r cwrs cynefino

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Bydd defnyddio cyfarwyddiadau cryno sydd wedi’u strwythuro yn helpu gweithiwr ag awtistiaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae nifer o unigolion ag awtistiaeth yn gallu rhoi sylw da at fanylder

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Gall unigolyn ag awtistiaeth gael trafferth gyda rheolau cymdeithasol sydd heb eu hysgrifennu yn ystod cyfarfodydd

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Wrth gynnal adolygiadau perfformiad gydag unigolyn ag awtistiaeth, dylech ddefnyddio cwestiynau agored

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Gall defnyddio termau fel ‘eithaf’ a ‘chyfartalog’ fod yn ddryslyd i unigolyn ag awtistiaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae rhai unigolion ag awtistiaeth yn mynd yn bryderus os nad yw cyfarfodydd yn dechrau ac yn gorffen ar amser

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae unigolion ag awtistiaeth yn ei gweld hi’n hawdd gweithio fel rhan o dîm

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Gall torri tasgau i lawr yn gamau llai fod yn fuddiol iawn i unigolyn ag awtistiaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Mae unigolion ag awtistiaeth yn ei gweld hi’n haws gweithio mewn amgylchedd sy’n niwtral yn synhwyraidd

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae system hyblyg gyda desgiau gwaith (hot desking) yn ddull defnyddiol i unigolion ag awtistiaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Gall dilyn diddordebau arbennig arwain at yr unigolyn ag awtistiaeth yn datblygu sgiliau arbenigol

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Nid yw’r mwyafrif o unigolion ag awtistiaeth eisiau gweithio

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Tudalen o 6

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again