Cefnogi Plant ac Oedolion ag Awtistiaeth i allu cymryd rhan mewn Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden
 

Rhowch y manylion canlynol cyn cwblhau'r holiadur:

Llenwch bob blwch gorfodol

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Faint o bobl a amcangyfrifir i fod yn byw ag awtistiaeth?

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae awtistiaeth yn fwy cyffredin mewn

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Beth allech chi ei wneud i helpu unigolyn ag awtistiaeth sy'n cael trafferth gyda chyfathrebu?

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae'n well gan unigolion ag awtistiaeth sgyrsiau sy'n canolbwyntio ar

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Gallwch helpu unigolyn ag awtistiaeth i'ch deall trwy

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Nid yw unigolion ag awtistiaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae llai o ddychymyg, syniadau a chreadigrwydd yn golygu bod unigolion ag awtistiaeth

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae plant ag awtistiaeth yn ei gweld hi'n hawdd yn aml i

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Wrth gynnig dewis o weithgareddau, fe fyddai'n helpu rhywun ag awtistiaeth petaech yn

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Os nad yw unigolyn ag awtistiaeth yn edrych arnoch wrth siarad, y rheswm dros hyn yw oherwydd:

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Mae unigolion ag awtistiaeth yn ymdopi'n dda gyda:

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Yn ystod gweithgareddau tîm, gallwch helpu unigolion ag awtistiaeth trwy

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Os ydych yn rhoi cyfarwyddiadau i unigolion ag awtistiaeth, ni ddylech

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Wrth siarad gydag unigolyn ag awtistiaeth mewn pwll nofio, dylech sicrhau eu bod yn ymwybodol eich bod yn siarad â hwy trwy

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Wrth gyfathrebu gydag unigolyn ag awtistiaeth, dylech ddefnyddio

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Os oes newid i weithgaredd, dylech

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Clicia ar yr opsiynau isod i’w dewis. Yna, bydd lliw’r opsiwn yn newid i ddangos ei fod wedi’i ddewis

Gallwch helpu unigolyn sy'n cael anawsterau gyda'r amgylchedd synhwyraidd trwy

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Yn ystod dosbarth ymarfer corff, efallai y bydd unigolyn ag awtistiaeth yn ei gweld hi'n anodd

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Beth all helpu unigolyn ag awtistiaeth sy'n gofidio am synau uchel?

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Yn y gampfa, gall unigolyn ag awtistiaeth gael trafferth yn ymdopi gyda

Dewiswch un o'r opsiynau uchod

Tudalen o 6

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again