Helpu oedolion ac arnyn nhw anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd – cyflwyniad ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Nod y cynllun yw meithrin gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth am anghenion pawb a chanddo awtistiaeth.  I weld cyflwyniadau PowerPoint neu ddogfennau PDF, dilynwch y dolenni isod:

Cyflwoyno anhwyderau i ymarferwyr

(PPTX)

Cynflwyno anhwylderau i ymarferwyr

(PDF)

Ar ôl gweld y deunydd, dilynwch y ddolen isod i ymuno â chynllun tystysgrif lle gofynnir ichi ateb 20 cwestiwn.  Os atebwch chi’r cyfan yn gywir, fe fydd tystysgrif i’w llwytho i lawr a’i hargraffu.  Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle arall. Gofynnir ichi roi rhai manylion personol ar gyfer monitro faint o bobl sy’n defnyddio’r cynllun trwy Gymru gyfan.

I ateb y cwestiynau, dilynwch y ddolen hon:

Cynllun Tystysgrif ‘Ymwybodol o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd’ i Ymarferwyr


Dod yn sefydliad / gwasanaeth sy’n ymwybodol o ASA

Os hoffai eich meddygfa gofrestru i ddod yn sefydliad sy’n ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ a derbyn tystysgrif sefydliad / gwasanaeth sydd wedi’i phersonoli, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael yma:

Cais am Statws Sefydliad sy’n Ymwybodol o ASA

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again