Cynlluniwr

Nid yw'r app Cynllunydd ASA ar gael ar ddyfeisiau IoS/Apple/Android ar hyn o bryd. Rydym wrthi'n diweddaru'r app a bydd y fersiwn newydd a gwell ar gael yn fuan ar gyfer dyfeisiau IoS ac Android.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sydd wedi llunio’r rhaglen ar y cyd a phroffesiynolion a phobl ac arnyn nhw anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd.

Diben y rhaglen yw helpu pobl i gynllunio, trefnu a chyflawni gweithgareddau fesul cam.

Mae’r rhaglen yn rhoi’r strwythur i wneud hynny, ac mae modd i’r sawl sy’n ei defnyddio gyflwyno’r wybodaeth sy’n berthnasol i’w anghenion.

Dyma nodweddion:

  • Cymraeg neu Saesneg
  • Modd ychwanegu cynnwys personol
  • Gallu llunio gweithgareddau fesul cam
  • Gallu cofnodi’r camau i’w defnyddio mewn gweithgareddau eraill
  • Gallu ychwanegu cynghorion, negeseuon atgoffa neu gyfarwyddiadau i bob cam
  • Gallu creu gweithgareddau a’u hanfon at ddefnyddwyr eraill trwy ebost

MAE LLAWLYFR AR GYFER DEFNYDDIO’R RHAGLEN AR GAEL ISOD

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again