Meithrin medrau byw

Yn ôl Canllawiau CG170 NICE,  Autism in under 19s: support and management [www.nice.org.uk/guidance/cg170]

 

Dylech chi gynnig cymorth i blant ac arnynt awtistiaeth i’w helpu i lunio strategaethau ymdopi a defnyddio gwasanaethau yn y gymuned megis:

  • cludiant cyhoeddus;
  • cyfleusterau hamdden;
  • swyddi.

ADNODDAU

 

Cynllun y Waled Oren

 

Gweithio gydag Awtistiaeth: Adnoddau

 

Proffil plentyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again