Tystysgrif 'Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth'

Dyma Gynllun Tystysgrif 'Ymwybodol o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd'

Yn y rhan hon, mae cyflwyniad am anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd a pheth cyngor am sut y gallwch chi helpu.

Mae'r deunydd hwn ar ffurf PowerPoint / PDF ar waelod y dudalen.

Nod y cynllun yw cydnabod y rhai sy'n dysgu tipyn am anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd. Mae ar gael i bawb. Ar ôl agor y cynllun, gofynnir ichi roi'ch manylion. Mae'r wybodaeth honno i'w defnyddio i fonitro faint o bobl, cwmnïau a gwasanaethau sy'n ymuno â'r cynllun ledled Cymru.

Ar ôl rhoi'ch manylion, gofynnir ichi ateb 20 cwestiwn. Os atebwch chi bob cwestiwn yn gywir, cewch chi dystysgrif. Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle i roi cynnig arall.

I agor y cynllun, cliciwch ar y linc isod.


I weld y sefydliadau sy’n Ymwybodol o ASA ac wedi arwyddo i fyny i’r cynllun, neu os ydi eich sefydliad eisiau cymryd rhan, cliciwch ar y linc isod:  

www.ASDinfoWales.co.uk/asd-aware-organisations


Cyflwyno anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd

(PowerPoint .pptx)

Cyflwyno anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd

(PDF)

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again