Staff cymorth dysgu

Dyma ffilm sy’n dangos sut y gall cymorth a chyfarwyddyd priodol yn yr ysgol fod o les i blant a chanddynt anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd.  Mae’n trafod amryw faterion ymarferol megis y synhwyrau, pwysigrwydd gweithio yn ôl trefn, cyfathrebu’n effeithiol, chwarae a hel ffrindiau.

 

Ar ôl gweld y ffilm, llenwch yr holiadur isod ar gyfer Cynllun Tystysgrif y Staff Cymorth Dysgu:

Cynllun Tystysgrif y Staff Cymorth Dysgu

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again