Pecyn Cymorth Clinigwyr – Plant

Diben y pecyn hwn yw helpu clinigwyr a’r rhai sy’n atgyfeirio cleifion i adnabod, atgyfeirio ac asesu plant a phobl ifanc sy’n amlygu nodweddion anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd fel y bydd modd pennu diagnosis.  Mae’r adnoddau wedi’u llunio i wella arferion clinigol, nid i gymryd lle hyfforddiant clinigol.

 

Rydyn ni wedi didoli’r cynnwys yn ôl pump dosbarth.  Gwasgwch y botwm priodol i agor pob rhan:

 

 

 

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again