RHESTR MEDRAU PERSONOL

Ticiwch un o’r medrau, neu ragor, sydd yn y blwch ar y tu chwith. Yna, cliciwch ar ‘Ychwanegu’ i’w hychwanegu at eich medrau. Cewch chi wneud hynny cymaint o weithiau ag y bo eisiau.

I gadw neu argraffu rhestr eich medrau, rhaid cofrestru. Os ydych chi wedi cofrestru yn barod, rhaid rhoi enw’r defnyddiwr a’r cyfrinair i fewngofnodi.

Gair i gall: O hofran dros enw medr ar y tu chwith, fel welwch chi’r diffiniad.

Dewis o blith y medrau hyn

Eich medrau

Cadw’ch medrau  Argraffu’ch medrau

Ydy rhestr eich medrau personol yn barod? Cliciwch ‘Cadw’ch medrau’. Os felly, mae’n bryd llunio CV bellach

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again