ASA Cyngor / Brif Weithwyr Iechyd Proffesiynol

Mae’r fideo hon ar gyfer proffesiynolion sy’n ymwneud â phobl ac arnyn nhw anhwylder sbectrwm awtistaidd.  Mae pob fideo ar gyfer carfan broffesiynol wahanol.  Cliciwch ar y fideo i’w gwylio. 


Adnoddau

Cliciwch ar y delweddau isod i weld a lawrlwytho  Canllawiau a ddatblygwyd ar gyfer Meddygfeydd a Deintyddfeydd:


Cynllun ardystio

Gallwch gwblhau cynllun ardystio ar-lein hefyd sydd ar gael yma:

www.ASDinfoWales.co.uk/practitioners-certificate

Os byddwch yn ateb yr 20 cwestiwn i gyd yn llwyddiannus, bydd tystysgrif sydd wedi’i phersonoli yn cael ei chreu er mwyn i chi ei lawrlwytho a’i hargraffu.


Dod yn sefydliad / gwasanaeth sy’n ymwybodol o ASA

Os hoffai eich meddygfa gofrestru i ddod yn sefydliad sy’n ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ a derbyn tystysgrif sefydliad / gwasanaeth sydd wedi’i phersonoli, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael yma:

Cais am Statws Sefydliad sy’n Ymwybodol o ASA

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again