Grwpiau Ffocws Rieni/Chynhalwyr

8 Tachwedd 2019

Amser: 10:30 - 12:30

Lleoliad: tbc - Sir Gaerfyrddin

Ebost: ASDinfo@WLGA.gov.uk

Mae'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn edrych i ddiweddaru'r adnodd “Awtistiaeth: Canllaw i Rieni a Chynhalwyr yn Dilyn Diagnosis” (www.ASDinfoWales.co.uk/resource/Awtistiaeth-Welsh-download.pdf). Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu'r e-bost hwn â'ch cysylltiadau/ rhwydweithiau perthnasol.

Rydym yn awyddus iawn i gael barn rhieni/ gofalwyr, pobl awtistig a gweithwyr proffesiynol, i sicrhau ei fod yn diwallu angen plant awtistig a'u teuluoedd ledled Cymru.

Byddwn yn cynnal cyfres o ‘grwpiau ffocws’ ledled Cymru a fydd ar gyfer rhieni/ gofalwyr plant a phobl ifanc awtistig. Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i fod yn rhan o'r broses o ddiweddaru'r adnoddau hyn a byddem yn gwerthfawrogi eich barn ar adnoddau presennol a pha wybodaeth rydych chi'n teimlo a fyddai o fudd i chi ac eraill.

Os ydych yn dymuno mynychu'r grŵp ffocws, cwblhewch y ffurflen archebu isod ac e-bostiwch yn ôl i ASDinfo@wlga.gov.uk

FFURFLEN ARCHEBU - GRWPIAU FFOCWS

Back To events

Calendr Achlysuron

Key
14
+1 event(s)

 

14
+1 past event(s)

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again