Llywodraeth Cymru - Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth - Ail Ymrwymiad

5 Tachwedd 2019

Amser: 09:50 - 12:00

Lleoliad: YHA, East Tyndall St, Caerdydd CF10 4BB

Asesi a Diagnosis:

Cyfeiriad i YHA - https://www.yha.org.uk/hostel/yha-cardiff-central/directions  

Bydd y digwyddiad hyn yn helpu'r rhai sy’n bresennol i:

  • ystyried a thrafod yn fanwl ar ardal unigol o’r cod terfynol, a
  • ystyried a thrafod yn fanwl ardaloedd penodol er mwyn ddatblygu arweiniad
  • deall y camau nesaf

Amser

Sesiwn

9:50 – 10:00

Cofrestru a Lluniaeth

10:00 – 10:20

Croeso a golwg gyffredinol

10:20 – 11:30

Sesiynau Gweithdai Technegol

11:30 – 12:00

Diwedd a Chloi

 

Sesiynau Gweithdai                 

Bydd y gweithdai yn:

  • galluogi trafodaeth fanwl ar ardal unigol o’r cod terfynol, a
  • galluogi ystyriaeth ar y cwestiynau allweddol er mwyn datblygu arweiniad i’r cod

Er mwyn archebu'ch lle cwblhewch y ffurflen archebu, cliciwch ar y ddolen:

Ffurflen archebu


Dogfen Hygyrchedd YHA

Adfest Questionnaire

Back To events

Calendr Achlysuron

Key
14
+1 event(s)

 

14
+1 past event(s)

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again