Gwasanaeth Awyistiaeth Integredig - Diwrnod Gwybodaeth

13 Medi 2019

Amser: 11:00am - 2.00pm

Lleoliad: Lleoliad - Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, CH7 1YA

Gwefan: www.ASDinfoWales.co.uk/north-wales-integrated-auti sm-service

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr ac Unigolion Awtistig

DIGWYDDIAD AM DDIM

Digwyddiad gwybodaeth am les

Am ragor o fanylion ac i gadw eich tocynnau am ddim, cysylltwch ag Andrea Roberts yn y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig - 01352 702090

Mae stondinau gwybodaeth yn cynnwys: 

  • NEWCIS
  • Cyfle Cymru
  • Remploy
  • Coleg Cambria
  • Clwyd Alyn a llawer iawn mwy
Mae ffioedd Parcio ac Arddangos yn berthnasol gan gostio 50c i aros dwy awr, a £1.50 i aros yno trwy'r dydd.  Mae lleoedd parcio i’r anabl ar gael o flaen y theatr a'r maes parcio. Mae mynediad at gadeiriau olwyn ynghyd â lifft ar gael. 

Back To events

Calendr Achlysuron

Key
14
+1 event(s)

 

14
+1 past event(s)

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again