Gohiriwyd - 4edd Cynhadledd Flynyddol Awtistiaeth Gogledd Cymru

11 Hydref 2019

Amser: 08:30 - 17:00

Lleoliad: Venue Cymru, Penrhyn Crescent, Llandudno LL30 1BB

Ebost: info@AAautism.org

Gwefan: https://www.northwalesautismconference.org/

Mae pedwerydd Cynhadledd Flynyddol Awtistiaeth Gogledd Cymru yn gyfle i unigolion â Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth, eu teuluoedd a'r holl weithwyr proffesiynol i rwydweithio a chael gafael ar wybodaeth gredadwy gan addysgwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr sy'n gweithio ym maes Awtistiaeth.

Drwy gydol y dydd bydd profiadau a gwybodaeth yn cael eu rhannu ynglÅ·n â sut y gallwn weithio mewn partneriaeth i leihau'r rhwystrau o fewn Addysg, Cyflogaeth, Gofal Iechyd a sefyllfaoedd cymdeithasol a fydd yn galluogi unigolion i symud ymlaen ym mhob maes ac felly gwella iechyd a lles, hyder, hunan-barch a datblygu cyfleoedd i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu deall a'u cynnwys mewn cymdeithas.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau ewch i'r wefan.

Back To events

Calendr Achlysuron

Key
14
+1 event(s)

 

14
+1 past event(s)

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again