Dyddiad postio 19.2.19

Gweithiwr Cymorth Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth yn y Gymuned (Cyflenwi dros gyfnod mamolaeth am hyd at 12 mis)

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Rhan amser 25 awr yr wythnos (mae’n bosibl cynyddu hyn) 

Disgrifiad byr o’r swydd

Rydym yn chwilio am aelod staff rhan amser i fod yn rhan o Wasanaeth Awtistiaeth Integredig, yn gweithio â gweithwyr proffesiynol a chyda’u cymorth nhw.  Bydd y tîm ym Mhenarth yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i oedolion ag awtistiaeth a rhieni neu ofalwyr pobl ifanc / plant ag awtistiaeth trwy Gaerdydd a Bro Morgannwg. 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

 

Keith Ingram

Prif Swyddog Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth 

02921 824240

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/jobs/current_job_vacancies/social_services/ASD-Community-Support-Worker-V-CC-ASD08.aspx

Yn �l i'r dudalen blaenorol

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again