Ymchwil ASD yng Nghymru

Mae llawer o weithgaredd wedi bod gydag ymchwil ASA ar draws Cymru ers lansio’r Cynllun Gweithredu Strategol ASA i Gymru. Gellir dod o hyd i grynodebau ar waelod y dudalen hon.


Lansiwyd Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru, a leolir ym Mhrifysgol Caerdydd, ym mis Medi 2010. Cliciwch ar y ddolen isod i edrych ar eu gwefan:

 

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru (WARC)

Y PARTI PEN-BLWYDD - Ffilm am arwyddion awtistiaeth mewn plant.

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again