DOLENNI CYSWLLT LLEOL

Blaenau Gwent

Mark Morris - Rheolwr y Gwasanaethau i Oedolion

Mark.Morris@blaenau-gwent.gov.uk           

01495 355266

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent, Anvil Court, Abertyleri


Pen-y-bont ar Ogwr

 

Debra Mitchell - Swyddog Arweiniol Awtistiaeth

debra.mitchell@bridgend.gov.uk

01656 815353

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Parc Arwerthu Cwrt Picton, Pen-y-bont ar Ogwr  CF31 3XX


Caerffili

Sarah Ellis - Lead for Inclusion & ALN

elliss@caerphilly.gov.uk

01443 866618

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Michelle Fitton - Assistant Headteacher Trinity Fields School & Resource Centre in charge of CASS

FITTOM@caerphilly.gov.uk


Caerdydd

Keith Ingram - Rheolwr Prosiect Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd

Keith.ingram@cardiff.gov.uk

02921 824240

Cardiff Council, County Hall, Cardiff  CF11 4UW


Sir Gaerfyrddin

Kelvin Barlow - Senior Manager Complex Needs and Transition (Children's Lead)

KelvinBarlow@carmarthenshire.gov.uk

01267 246533

Building 2, Parc Dewi Sant, Carmarthen  SA31 3HB


Ceredigion

Pam Marsden & Claire James - ASD Leads for Children

Pamela.Marsden@ceredigion.gov.uk & Claire.James@ceredigion.gov.uk

01970 627016

Tîm Plant Anabl, 9 Stryd y Farchnad, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1DL

 

Mary Rendell - Swyddog Datblygu Awtistiaeth i Oedolion

Mary.Rendell@ceredigion.gov.uk       

01545 574022

Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion, Minaeron, Rhiw Goch, Aberaeron SA46 0DY


Conwy

Ramona Murphy - Rheolwr Gwasanaeth Anableddau, Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg

Ramona.Murray@conwy.gov.uk

01492 575370

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Sir Ddinbych

Audrey Ostanek - Prif  Seicolegydd Addysgol

audrey.ostanek@sirddinbych.gov.uk

01824 708064

Sir Ddinbych, Gwasanaeth Seicoleg Addysgol


Sir y Fflint

Jo Taylor (Swyddog Arwain Materion Oedolion) – Rheolwr y Gwasanaeth dros Anableddau Dysgu, Anawsterau Corfforol a Nam ar y Synhwyrau

Jo.Taylor@flintshire.gov.uk

01352 701341

Cyfadran y Gwasanaethau Cymunedol, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NN

 

Denise E Hawkins - Ymgynghorydd Dysgu, Gwasanaeth Cynhwysiant

denise.hawkins@flintshire.gov.uk

01352 704030
Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug  CH7 6ND


Gwynedd

Alun Williams - Uwch Reolwr Anableddau Dysgu Dros Dro (De Gwynedd)

alungwilymwilliams@gwynedd.llyw.cymru

01286 679476

Swyddfeydd y Cyngor, Stryd Y Jêl, Caernarfon LL55 1SH


Helen Fon Owen - Uwch Reolwr Anableddau Dysgu Dros Dro (Gogledd Gwynedd)

helenfonowen@gwynedd.llyw.cymru

Swyddfeydd y Cyngor, Stryd Y Jêl, Caernarfon LL55 1SH


Merthyr Tudful

Sarah Mills - Pennaeth Uned gomisiynu ranbarthol

Sarah.Mills@wales.nhs.uk

01443 744820

Cwm Taff LHB, Ynysmeurig House, Navigation Park, Abercynon, Mid Glamorgan  CF45 4SN


Sir Fynwy

Teresa James - Cydlynydd Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd

teresajames@monmouthshire.gov.uk

01600 730515

Cyngor Sir Fynwy, Tŷ Arloesi, Cymru 1, Magwyr  NP26 3DG


Castell-nedd Port Talbot

Hazel Dance - Autism/Neurodiversity Lead

h.dance@npt.gov.uk

01639 763322

Neath Civic Centre, Neath, SA11 3QZ


Casnewydd

Katie Diamond - Curriculum Improvement Advisor

Katie.Diamond@newport.gov.uk

01633 210945


Sir Benfro

Claire Bullock, Athrawon Ymgynhorol Awtistiaeth

claire.bullock@pembrokeshire.gov.uk

Pembrokeshire County Council, Advisory Teachers, Education, Agile Working Room, 2nd Floor, North Wing, County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP


Powys

Barbara Howe - Gwasanaeth Autistiaeth Integredig Powys

barbara.howe@wales.nhs.uk

01874 712609 / 712607

Erwyd, Ysbyty Bronllys, Aberhonddu, Powys LD3 0LU


Rhondda Cynon Taf

Alexandra Beckham - Pennaeth Gwasanaeth – Anableddau Dysgu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl

Alexandra.Beckham@rctcbc.gov.uk

01443 425401

Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy CF40 1NY

 

Cwm Taff LHB, Ynysmeurig House, Navigation Park, Abercynon, Mid Glamorgan  CF45 4SN


Abertawe

Lindsay Haywood - Uned Strategaeth Plant a Phobl Ifanc

lindsay.haywood@swansea.gov.uk

Child Disability Team, Social Services, The Guildhall, Swansea, SA1 4PE


Tor-faen

Jim Wright - Rheolwr Tîm Cyfleoedd Dydd a Datblygu Gwasanaethau

Jim.Wright@torfaen.gov.uk

01495 742260

 

Cheryl Deneen – Swyddog Cymorth Prosiect Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd Plant a Phobl Ifanc (Swyddog y Prosiect)

cheryl.deneen@torfaen.gov.uk

01495 766967

Torfaen County Borough, Civic Centre, Pontypool, Torfaen  NP4 6YB


Bro Morgannwg

Keith Ingram - Rheolwr Prosiect Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd

keingram@valeofglamorgan.gov.uk

02921 824240

The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Rd, Barry, CF63 4RU


Wrecsam

Jan Roberts - Speech, Language & Communication, Social Communication & ASD

Jan.Roberts@wrexham.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Netty Hewitson – Prosiect, Cymorth ASA mewn Gofal Cymdeithasol

Netty.Hewitson@wrexham.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Ynys Môn

Barbara Williams - Service Manager Mental Health and Learning Disability

Barbara.Williams@anglesey.gov.uk

01248 752738

Adran Tai a Gwasanaethau cymdeithasol, Swyddfa’r Cyngor, Llangefni, Ynys Môn  LL77 7TW


 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again