Cysylltu â ni

Enw:

Sara Harvey, Arweinydd Strategol Cenedlaethol dros Awtistiaeth

 

Wendy Thomas, Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol dros Awtistiaeth

 

Sioned Thomas, Swyddog Datblygu Cenedlaethol dros Awtistiaeth (Gogledd Cymru a Chanolbarth Cymru)

 

Frances Rees, Swyddog Datblygu Cenedlaethol dros Awtistiaeth (De Cymru)

 

Tracy Hinton, Swyddog Datblygu Prosiect Awtistiaeth Cenedlaetho

 

Holly Roberts, Swyddog Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol

 

Linda Pilgrim, Swyddog Cefnogaeth Weinyddol Awtistiaeth Cenedlaethol

 

Ieuan Rees, Cymhorthydd Gweinyddol y Prosiect (Rh/A)

 

Cyfeiriad:

 

WLGA, Tŷ Llywodraeth Leol, Rhodfa Drake, Caerdydd  CF10 4LG

 

Ffôn:

 

029 2046 8675

 

ebost:

 

ASDinfo@WLGA.gov.uk

 

Mae e-bost y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn cael ei fonitro mewn oriau swyddfa yn unig (dydd Llun – dydd Gwener 09:00 – 16:30), heblaw am dros gwyliau banc.

Nid ydym yn wasanaeth brys.  Os oes angen cymorth neu gyngor brys arnoch, cysylltwch â'ch meddyg teulu / gwasanaeth "y tu allan i oriau" lleol.  Manylion cyswllt brys “tu allan i oriau” ym mhob Awdurdod Lleol yng Nghymru:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent - 01495 311556
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - 01443 743665
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - 0800 3284432
 • Cyngor Sir Gâr - 0300 333 2222
 • Cyngor Sir Ceredigion - 0300 4563554
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe - 01792 775501
 • Cyngor Dinas Caerdydd - 029 2078 8570
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - 0300 123 3079
 • Cyngor Sir Ddinbych - 0345 053 3116
 • Cyngor Sir y Fflint - 0345 0533116
 • Cyngor Gwynedd - 01766 771000
 • Cyngor Sir Ynys Môn - 01248 750057
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - 01443 743665
 • Cyngor Sir Fynwy - 0800 328 4432
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot - 01639 895 455
 • Cyngor Dinas Casnewydd - 0800 328 4432
 • Cyngor Sir Penfro - 08708 509508
 • Cyngor Sir Powys - 01597 825275
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - 01443 743665
 • Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen - 0800 328 4432
 • Cyngor Bro Morgannwg - 029 2078 8570
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - 0345 053 3116

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again