Cefnogi Plant ac Oedolion ag Awtistiaeth i allu cymryd rhan mewn Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden

Nod y cynllun yw meithrin gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth am anghenion pawb a chanddo awtistiaeth.  I weld cyflwyniadau PowerPoint neu ddogfennau PDF, dilynwch y dolenni isod:

PowerPoint

PDF

 

Ar ôl gweld y deunydd, dilynwch y ddolen isod i ymuno â chynllun tystysgrif lle gofynnir ichi ateb 20 cwestiwn.  Os atebwch chi’r cyfan yn gywir, fe fydd tystysgrif i’w llwytho i lawr a’i hargraffu.  Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle arall. Gofynnir ichi roi rhai manylion personol ar gyfer monitro faint o bobl sy’n defnyddio’r cynllun trwy Gymru gyfan.

I ateb y cwestiynau, dilynwch y ddolen hon:

Cefnogi Plant ac Oedolion ag Awtistiaeth i allu cymryd rhan mewn Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden


Dod yn sefydliad / gwasanaeth sy’n ymwybodol o ASA

Os hoffai eich meddygfa gofrestru i ddod yn sefydliad sy’n ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ a derbyn tystysgrif sefydliad / gwasanaeth sydd wedi’i phersonoli, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael yma:

Cais am Statws Sefydliad sy’n Ymwybodol o ASA

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again