CROESO I ASD INFO CYMRU

Croeso i ASDinfoWales, y wefan genedlaethol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd (ASA). Ceir wybodaeth yma am Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistiaeth (gan gynnwys awtistiaeth a Syndrom Asperger), gwasanaethau, cyfleon hyfforddiant a diweddariad ar weithrediad Cynllun Gweithredu Strategol Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd Cymru.

Yn ogystal mae adnoddau ar gael i'w lawr lwytho ac i'w rhannu gydag unigolion gyda ASA, eu teuluoedd a gofalwyr.

Mae'r wefan yn cael ei anelu at bobl sy'n gweithio gyda phlant ag oedolion gyda ASA.

Mae'n cael ei amcangyfrif bod ASA yn effeithio ar 1 o bob 100 o bobl. Ar y cyd, gallwn wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am ASA a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Defnyddiwch y dudalen cysylltu â ni i ofyn unrhyw gwestiwn dolenni cyswllt ac i ryngweithio gyda ni a dilynwch y diweddaraf trwy Twitter a Facebook.

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again